Банкеръ Daily

Новини

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ НА 21 АВГУСТ

Управителният съвет на Проучване и добив на нефт и газ АД, Плевен, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 21 август 2006 г. съгласно покана, публикувана в Държавен вестник в петък (14 юли). Акционерите ще разгледат доклада за дейността и предложение за разпределение на печалбата от 2005 г. и неразпределената печалба от минали години. Общото събрание трябва да гласува и решение за увеличаване на капитала на дружеството от 873 433 лв. на 12 228 062 лв. чрез издаването на 11 354 629 броя поименни безналични акции с номинална стойност един лв. със собствени средства на дружеството (част от печалбата и превишението на фонд Резервен на дружеството над определения в закона и устава размер).

Facebook logo
Бъдете с нас и във