Банкеръ Daily

Новини

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Общото събрание на акционерите на Проучване и добив на нефт и газ ЕАД, проведено на 21 август, реши капиталът на дружеството да се увеличи от 873 хил. на 12.228 млн. лв., чрез издаване на нови 11.355 млн. нови акции с номинална стойност 1 лв. всяка, стана ясно от сайта на фондовата борса. Това ще стане със собствени средства на дружеството. Увеличението се извършва с 2 587 240 лв. от реализираната печалба на компанията през 2005 г. и сумата от превишението на фонд Резервен, съгласно счетоводния баланс на дружеството към 31 декември 2005 г., както и от неразпределени печалби от минали години. Акционерите гласуваха от неразпределените печалби от предходните години, в общ размер на 2.556 млн. лв., да се използва сумата от 2.356 млн. лева. С 685 хил. лв. ще се покрие непокритата загуба, реализирана за 2003 г., а остатъкът от 1.697 млн. лв. ще бъде заделен във фонд Резервен и също ще се използва за увеличението на капитала. Срещу всяка една притежавана акция акционерите ще получат по 13 нови. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на акции от увеличението, е 31 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във