Банкеръ Daily

Новини

Просрочените задължения за ток само от битови клиенти на ЧЕЗ достигат 41 млн. лева

Просрочените задължения за ток само от битови клиенти на ЧЕЗ достигат 41 млн. лева, сочат данни на компанията към 30. 09. 2010 г. Общата сума на забавените плащания – от битови и стопански клиенти, възлиза на около 70 млн. лева. Стопанските клиенти в Западна България не са издължили в срок 29 млн. лева, 2.34 млн. лева, от които са задължения на бюджетни и общински предприятия. Някои от неплатените сметки датират още от 2007 г.
„Разбираме, че с оглед на икономическата ситуация някои клиенти изпитват финансови затруднения да заплатят за използваната от тях услуга, но съгласете се, че не е редно едни да плащат, а други - не. Принципът на равнопоставеност не само е изключително важен за нас, но и спазването му е наше законово задължение. Освен това забавените плащания влияят пряко на паричните потоци на дружеството и когато са в значителен размер, могат да създадат опасност за плащанията към доставчиците. В условията на икономическа криза за всички е особено важно да получават навреме дължимите суми”, каза Радослав Димитров, директор „Обслужване на клиенти” в „ЧЕЗ България”.
В момента ЧЕЗ подготвя кампания за мотивиране на коректните си клиенти, но се предвиждат също строги мерки към длъжниците, чиито неплатени сметки ощетяват коректните потребители. На всички клиенти, чиито задължения са просрочени, се изпращат напомнителни писма, в които компанията ги приканва да погасят задълженията си или да се обърнат към някой от центровете за обслужване на клиенти за разсрочване на неплатените суми. Клиентите, които са оставили телефони за връзка, получават и обаждане с цел да им се напомни за задължението.
За да спести евентуални неудобства на своите клиенти, от миналата година ЧЕЗ въведе безплатната услуга „sms-известяване“, която предупреждава клиентите за изтичане на срока за плащане. Услугата е достъпна с sms с текст клиентския номер, за който се заявява услугата, на кратък номер 170077 (за 3-те мобилни оператора).

Facebook logo
Бъдете с нас и във