Банкеръ Daily

Новини

ПРОПЪРТИС КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС Е ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИСИЯ АКЦИИ НА БОРСАТА

В БФБ-София АД са постъпили документи за регистрация на емисия акции на Пропъртис Кепитал Инвестмънтс АДСИЦ - Варна на Неофициален пазар, сегмент А. Тя е с ISIN код: BG1100069076 и е в размер на 650 хил. лева, разпределени в същия брой акции с номинална стойност от един лев всяка една. Присвоеният борсов код е PCI.
Учредители на дружеството със специална инвестиционна цел са Симеон Пламенов Ненков и Бонка Ссемионова Ненкова с по 10% от капитала, договорният фонд АЛФА Индекс Имоти с 30% и Борд ООЗ, Варна, с 50 на сто.
Предметът на дейност на Пропъртис Кепитал Инвестмънтс е свързан с покупка и продажба на собствени недвижими имоти, а оперативното управление се осъществява от Ирина Валентиновна Кривенко - изпълнителен директор, Александър Симеонов Симеонов и Христо Тодоров Станев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във