Банкеръ Daily

Новини

Промяна в параметрите на емисиите акции, издадени от Химимпорт

Във връзка с подадено от Химимпорт АД - София заявление до БФБ-София относно конвертиране на 188 хил. броя задължително конвертуриеми привилегировани акции в обикновени акции, регистрирано в Централен депозитар АД към 23 септември 2009 г., съветът на директорите на борсовия оператор променя параметрите на допуснати до търговия на Официален пазар на акции, сегмент В на БФБ-София, емисии акции.
Емисията е с ISIN код: BG1100046066 и присвоен борсов код: 6C4. Старият й размер е 150 236 391 бр. акции, а новият - 150 424 391 бр. обикновени, поименни, безналични с право на глас книжа. Емисията от привилегировани акции без право на глас вече е с ISIN код: BG1200001094 и присвоен борсов код: 6C4P. Старият й размер е 89 409 876 броя, а новият - 89 221 876 бр. книжа. Те са с номинална стойност 1 лв. всяка, право на кумулативен гарантиран дивидент и гарантиран ликвидационен дял. Дата на отразяване на промяната в регистъра на БФБ-София ще е 14 октомври (сряда).

Facebook logo
Бъдете с нас и във