Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНИТЕ В МЗХ ЩЕ СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СИНДИКАТИТЕ

Всички структурни промени в администрацията на министерството за земеделието ще бъдат съгласувани със социалните партньори– представители на синдикати и работодатели. Това заяви заместник-министър Светла Бъчварова, в качеството си на председател на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в земеделието,
Представителите и на двата отраслеви синдиката по земеделие – КНСБ и КТ Подкрепа изразиха своята негативна позиция по отношение стриктното придържане към разпоредбите на параграф 23 от Закона за държавния бюджет, който предвижда 12 процента намаление числеността на персонала. Те изразиха съображения относно необходимостта от прецизен анализ на конкретните политики и функции, изпълнявани от различните структурни подразделения на МЗХ, особено пред вид на настъпващия активен сезон за земеделското производство и преосмисляне на ефектите от механично съкращение на определеният, според закона, процент от служителите. Много от второстепенните разпоредители с бюджетни средства изпълняват определени контролни функции, разписани в специални закони и наредби, някои от тях имат правомощия и по отношение на оперативните програми на ЕС, така че това действително затруднява изпълнението на този параграф, уточни и зам.-министърът на земеделието и храните д-р Светла Бъчварова. Ще се търси прецизна мотивация при обсъждането на предложения в тази посока, подкрепени със сериозни аргументи, преди взимането на каквито и да е решения, увери зам.-министърът.
Членовете на съвета бяха запознати с изпълнението на държавния бюджет по функции и политики, съобразно числеността на персонала, като бяха представени възможностите за индексация на работните заплати, както и плануваните и предоставени средства за работно облекло и други социални разходи и допълнителните плащания.
На заседанието на съвета зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Ализан Яхова представи информация относно усвоените средства през 2007г. по инвестиционното и краткосрочно кредитиране на земеделските производители, както и за финансовите линии и осигурените средства за тях в бюджет 2008 в същото направление. Общият размер на изплатените през 2007г. държавни помощи се равнява на 37 668 523, 78 лв., от които 29 285 360, 26 лв. са предоставени под формата на безвъзмездна субсидия и 8 383 163, 52 лв. за кредитиране на дейности за производството на земеделска продукция, като са сключени 8 596 договора за предоставяне на финансови средства в сектора, информира зам.-изпълнителният директор на фонда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във