Банкеръ Daily

Новини

Промениха в състава на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

Правителството промени
От Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности отпадат представителите на институции, които нямат пряко отношение към управлението или контрола на евросредства, както и органите с управленски функции по евросредства, чието представителство може да бъде обединено. Същевременно се включва нов член - Агенцията по обществените поръчки. Това реши правителството на днешното си заседание.
Измененията целят оптимизиране състава на Съвета, прецизиране на съществуващите текстове и задълженията на членовете и създават възможност за председателя сам да определя свой заместник между всички членове на Съвета.
Създава се национален координационен механизъм за обмен на информация с Европейската комисия за осъдени лица с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите съобразно Регламент 1605/2002 г. на Съвета на ЕС от 25 юни 2002 година. Механизмът обезпечава обмена на данни, като посочената информация се подава от структурите, отговарящи за управлението на евросредствата на национално ниво до определеното звено за връзка - дирекция Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)

Facebook logo
Бъдете с нас и във