Банкеръ Daily

Новини

Промениха тарифата за таксите, събирани от Агенция „Пътна инфраструктура

Министерският съвет изменение на тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура, приета с постановление на 5 септмеври 2008 година.
С промените се въвежда по-детайлно разграничаване на размера на ставките и нормите за височина и дължина за пътни превозни средства (ППС), които се събират от Агенция Пътна инфраструктура, при превишаване на максимално допустимите дължина и височина, за които не се изисква издаването на специално разрешително за движение на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства, съгласно разпоредбите на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г.
Съгласно действащата Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура, таксата, която заплащат пътни превозни средства, превишаващи допустимата норма за височина в диапазона от 1 см до 50 см включително, е с еднаква ставка. Същото се отнася и за ППС, които превишават определената допустима норма за дължина в диапазона от 1 см до 3 метра.
Към настоящия момент височинният габарит на някои произвеждани от европейски производители ремаркета и полуремаркета, надхвърлят определените в Наредба № 11 от 03.07.2001г. за движение на тежки и/или извънгабаритни ППС допустими норми, като в повечето случаи в ненатоварено състояние височината на пътното превозно средство достига до 4,11 метра.
Произвежданите към днешна дата превозни средства са на въздушни възглавници, а не на ресори, което позволява височината на товарните автомобили да бъде коригирана с до 20 см, в зависимост от теглото на товара на автомобила.
Максимумът от 4 м за височина и 18,75 м за дължина, заложени в българското законодателство, Наредба № 11 от 3 юли 2001 г., която е в съответствие с изискванията на Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година, относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик, поставя българските превозвачи в неблагоприятно положение спрямо превозвачите от останалите страни-членки.
В редица държави-членки на ЕС се допуска отклонение от разпоредбите на Директива 96/53/ЕО. Например в Италия за натоварени автовози е определена височина - 4,20 м. и дължина - 21 м, а за контейнери и сменяеми настройки е определена височина - 4,30 м; в Португалия височина - 4,50 м. и дължина - 20 м, в Румъния от 04.03.2008 г., максимално допустимата височина за натоварени автовози е 4,10 м, а максимално допустимата дължина е 20,75 метра;
Голяма част от международните превозвачи, използващи нови пътни превозни средства с височина до 4,10 м, избягват транзитното преминаване през страната, опасявайки се от заплащането на високи такси.
Промените в тарифата няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. При запазена структура и вид на потока, преминаващи превозни средства може да се очаква от облекчените нива на тарифиране спад на приходите с около 137 хил. лева. Същевременно, по-благоприятните условия на транзитно преминаване през страната на тази категория превозни средства са предпоставка да се увеличи абсолютния им брой, което да компенсира спада от занижени нива на тарифиране. Допълнителни приходи, макар и в не-големи размери могат да постъпят в бюджета от ползване на съпътстващи дейности и услуги при преминаване през страната на увеличения транзитен автомобилен трафик.

Facebook logo
Бъдете с нас и във