Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНЯТ В МЕНИДЖМЪНТА НА КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ

Освобождаването от длъжност на досегашните членове на съвета на директорите, избор на нови членове и определяне на възнаграждението им. Това ще обсъждат акционерите на пловдивското дружество Крепежни изделия АД на извънредно общо събрание, което е насрочено за 26 март 2008 година.
Капиталът на дружеството е 239 343 лв., разпределен в 239 343 безналични акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка една. Той е разпределен между Булболт, който държи 39%, Булвес с 45% и група физически лица с 11 на сто.
Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 9 април 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Предприятието, което се занимава с производство на скрепителни елементи, вериги и пружини, в момента се управлява от Тодор Костадинов Дашинов, Чавдар Асенов Костов, Булболт София, Андре Геблер, Ам Болт и Светослав Петров Делчев - изпълнителен директор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във