Банкеръ Daily

Новини

Променят в концесионния договор за летищата в Бургас и Варна

Министерският съвет даде съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договора за концесия на гражданските летища във Варна и Бургас, сключен с „Фрапорт Туин Стар Мениджмънт” през 2006 година. Това се налага поради необходимостта в обектите на концесия да бъдат включени определени имоти, предоставени за управление на Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение”, и влезли в сила през м. г. подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП -ПРЗ) на двата аеропорта.
Промяната е във връзка с изпълнението на строителните работи по изграждането на нови пътнически терминали на територията на обектите на концесия, както и за цялостното осъществяване на проектите по инвестиционни направления, свързани с разширението, реконструирането и модернизацията на летище Варна и летище Бургас. С новите ПУП са обособени нови урегулирани поземлени имоти със съответното им отреждане по ПРЗ, на които да бъдат разположени новите пътнически терминали и построени нови административни сгради, а съществуващите писти за излитане и кацане, пътеките за рулиране и други активи да бъдат цялостно рехабилитирани.
За нуждите на МВР част от концесионната територия на летище Бургас по действащия договор за концесия ще бъде предоставена за изграждане и разполагане на авиобаза на територията на Регионална дирекция на „Гранична полиция” Бургас. Необходимо е да се изгради пункт за временно базиране в зоната за отговорност на РДГП Бургас с цел укрепване на външните граници за противодействие на нелегалната миграция и осигуряване на оперативно покритие на черноморската граница от силите и средствата на Специалния отряд за въздушно наблюдение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във