Банкеръ Daily

Новини

Променят правилата за формиране на възнаграждението на мениджмънта на Плевен Булгартабак

Извънредното общо събрание на акционерите на Плевен Булгартабак АД - Плевен (4PQ), насрочено за 16 ноември, ще обсъди предложените промени в Правилата за формиране на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството.
В момента в оперативното управление влизат Ангел Тодоров Блажев, Диана Николаева Николова и Владимир Тодорович Цветанов, чиито мандат е до 17 декември 2012 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 1 декември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 2 ноември.
Последната дата за сключване на сделки с акции на тютюневата фабрика на орсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 29 октомври.
Фирмата е специализирана в изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни, външнотърговска дейност с тютюни. Държавата чрез Булгартабак-Холдинг АД, контролира 85.602% от общия капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във