Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНЯТ ПРАГОВЕТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С промени в Наредба за възлагане на малки обществени поръчки се повишават праговете за възлагането им, когато те ще се изпълняват в чужбина. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Измененията са в съответствие с директива 2004/18/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европа, в която установените прагове за доставка и услуги са 162 хил. евро, а за строителни и инженерни работи 6 242 000 евро. При тези прагове за страните от ЕС участниците на пазара нямат стимул да се състезават в процедури, в които икономическият интерес е в пъти по-малък от обичайния за тях. Приетите изменения ще доближат българските възложители до условията, при които се възлагат обществени поръчки в чужбина и нормативната ни уредба ще се уеднаквява с тази на ЕС.
Прагът за малка обществена поръчка за възлагане на строителство, което ще се изпълнява извън страната, ще бъде от 500 000 лв. до 1 500 000 лв. В момента той е от 90 000 лв. до 200 000 лв.
За доставки или услуги прагът ще е от 50 000 лв. до 100 000 лв. Сега той е от 30 000 лв. до 60 000 лв.
Измененията в наредбата се отнасят и до възможността възложителите при поръчка с място на изпълнение извън страната да не събират 3 оферти при стойности без ДДС за строителство до 500 000 лв. и за доставка и услуги до 50 000 лв. В момента тези прагове са съответно – 90 000 лв. и 30 000 лв.
С допълнение на чл. 24 от наредбата ще се даде възможност на дипломатическите и консулските ни представителства в чужбина да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена поръчка, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, в случай че откритият конкурс е прекратен на основание липса на постъпили предложения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във