Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНЯТ МЕНИДЖМЪНТА НА СПАРТАК ТУРС

Спартак турс АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите си на 16 ноември 2007 г., което ще гласува за промени в състава и числеността на членовете на съвета на директорите, и трябва да приеме предложените размери на възнагражденията на членовете на съвета, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, и на гаранцията за управлението им.
Акционерите трябва да гласуват и за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 година.
Оперативното управление на туристическото дружество се осъществява от Албена Олегова Сиракова-Статева, Альоша Георгиева Боянова, Лъчезар Костадинов Динчев - изпълнителен директор, Илонка Живкова Каратодорова и Вангел Йорданов Анталавичев.
В дневния ред е предвидено и приемане на доклада за дейността и одобряване на заверения годишен финансов отчет за миналата финансова година.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 30 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред, и то ще е законно независимо от представения на него капитал.
Мажоритарният собственик Кресингтон контролира 90% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във