Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНЯТ МЕНИДЖМЪНТА НА КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД - Пловдив е взел решение да прекрати комисионните договори на компанията с Булболт ООД . Мениджърите са приели и актуализирана структура на организация и управление на дружеството и е възложил на изпълнителните директори внедряването й, считано от 1 януари 2008 година.
Решено е да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите на 26 март, което да гласува предложените промени в органите на управление на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите, а на тяхно място да бъдат избрани: Булболт София ООД, Андре Геблер ЕООД, Ам Болт ООД, Бизнес Парк Юг ООД и Чавдар Асенов Костов.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 9 април 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, а право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 12 март.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в събранието, е 10 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във