Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Одобрените от правителството промени в Закона за движение по пътищата имат за цел да облекчат административното обслужване на гражданите и бизнеса, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. В изпълнение на проекта по програма ФАР „Укрепване на капацитета на българската публична администрация за изпълнението на Стратегията за електронно правителство” е разработена и интернет-базираната автоматизирана информационна система „Електронни услуги на МВР”, включваща основните административни услуги по издаване на документи за самоличност, регистрация на превозни средства и подаване на заявления до полицията за извършени престъпления, както и използване на електронно разплащане чрез интернет.
Електронните услуги включват още подаване на заявления за издаване на документ за самоличност; на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средства поради изгубване, унищожаване или кражба; за обявяване за невалиден на български документ за самоличност; подаване на заявления за издаване на удостоверения, разрешения; подаване на уведомления за различни обстоятелства по регистрация на пътно превозно средство; проверка за валидност на регистрационни табели, на свидетелство за регистрация на ППС; изпращане на съобщение до органите на полицията за извършено престъпление.
Одобрените от правителството промени засягат и измененията в Закона за българските документи за самоличност. Проектът предвижда подаването на заявления за издаване на документи за самоличност да се извършва по електронен път чрез удостоверение за електронен подпис, като готовият документ се получава лично от заявителя. Посочени са изчерпателно предпоставките, при които гражданите могат да поискат по електронен път издаване на документа за самоличност. Като не се допуска подаване на заявление по електронен път в случаите на първоначално издаване на такъв документ, при настъпили трайни физически промени, както и при промяна в ЕГН, име, пол или гражданство на заявителя. Предвидена е възможност за подаване на декларации по електронен път в случаите, когато документът за самоличност е загубен, откраднат или унищожен.
Изпълнението на Стратегията за електронно правителство е в съответствие с приоритетите, залегнали в Националния план за икономическо развитие. Дейностите, които ще допринесат за постигане на нейните цели се свързани с предоставянето на достъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса с високо качество, разширяване на обхвата и техническия им капацитет за участие в управлението на държавата, създаването на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и прозрачно функциониране на публичната администрация, в съответствие с най-добрите практики на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във