Банкеръ Daily

Новини

Промени в управлението на ЧЕЗ дружествата

Общото събрание на ЧЕЗ Разпределение България АД освободи Ярослав Палас, Албена Марковска и Атанас Мишев като членове на Надзорния съвет на дружеството. На техните места са избрани Петър Холаковски, Апостол Апостолов и Тихомир Атанасов.


Акционерите са определили и брутното годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Управителния съвет, което те ще получават от 1 януари 2013 година.


Решенията са взети от акционерите - договорните фондове Селект Облигации и Капман Макс, трите пенсионни фонда от групата ЦКБ ndash; Сила, Централна кооперативна банка, Първа финансова брокерска къща ООД, трите пенсионни фонда Доверие, ЧЕЗ, трите пенсионни фонда от ДСК ndash; Родина, Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми ДСК ndash; Родина и Универсалният пенсионен фонд Съгласие.


Изпълнителният директор на дружеството уточни, че не разполага с информация за принципно приета политика по отношение на дивидентите. В крайна сметка това е решение на общото събрание. С оглед на конкретната финансова обстановка Управителният съвет ще направи своето предложение в този смисъл, но е твърде рано да се предположи какво ще бъде то.


Свободните парични средства на ЧЕЗ Разпределение България се се използват предимно за инвестиции съгласно зададени от регулатора параметри. Остатъците обикновено се държат на депозит при условия, каквито Управителният съвет успее да договори в максимален интерес на дружеството.


Промени има и в органите на управление на ЧЕЗ Електро България АД. Луцие Брабцова, Бойко Вълков и Евгения Алексиева са извадени от състава на Надзорния съвет. Акционерите са избрали за нови членове на борда Александър Мацканич, Георги Константинов и Любомир Чакъров.


Общото събрание е определило и брутното годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Управителния съвет, което те ще получават от 1 януари 2013 година.


Решенията са взети от акционерите - договорния фонд ПИБ Класик, Универсалният и Професионалният пенсионни фонда от групата ЦКБ ndash; Сила, Централна кооперативна банка и трите пенсионни фонда Съгласие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във