Банкеръ Daily

Новини

Промени в надзора на Костенец-ХХИ отново

Промяна на състава на Надзорния съвет ще обсъдят акционерите на Костенец - Хартия и Хартиени изделия АД. Решението ще се вземе на насроченото за 24 октомври извънредно общо събрание. Предлага се Николай Йорданов Банев и Аплониус Якобус Атасио да бъдат освободени от надзорния съвет на дружеството. Михаел Пьон ще попълни състава на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ.


При липса на кворум общото събрание следва да се проведе на 8 ноември на същото място и при същия дневен ред.


На 4 септември вече се проведе извънредно общо събрание, което гласува тези предложения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във