Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА ЖАКАРД - ДОБРИЧ

Акционерите на Жакард - Добрич АД ще извършат промени в мениджмънта на 31 март, когато е насрочено общо събрание. Справката в ДАКСИ показва, че в оперативното управление влизат Веселин Игнатов Василев - изпълнителен директор, Росица Ганчева Николова и Иван Желязков Иванов. Акционерите ще гласуват и за освобождаване от отговорност на членовете на управителния орган и ще определят възнаграждението им.
Също така ще се приеме доклада за дейността и заверения от одитора счетоводен отчет за 2007 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 14 април 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Акционерният капитал е разпределен между група физически лица, като с най-голям дял са Росица Ганчева Николова и Веселин Игнатов Василев - по 30%, а Николай Георгиев Димитров държи 17% от акциите с право на глас.
Жакард - Добрич държи 72% от производителя на конфекционирани текстилни изделия, без облекло, Жакард АД - Добрич.

Facebook logo
Бъдете с нас и във