Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНИ В АКЦИОНЕРНАТА СТРУКТУРА НА АРОМА АД

Софарма АД - София е придобило 5 хил. акции, представляващи 0.10% от капитала на Арома АД - София. Чрез свързани лица фармацевтичната компания държи още 5.91 на сто.
Панамската фирма VP Trade Opportunities S. A е прехвърлила 370 801 бр. свои акции, представляващи 7.18% от капитала на Арома АД. След това прехвърляне прякото му участие в капитала вече е 36.62 на сто. Датата регистрация на прехвърлянето в Централен депозитар е 23 октомври 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във