Банкеръ Daily

Новини

Пролетната среща на международната организация European Cities Marketing ще се проведе в НДК

Пролетната среща на международната организация European Cities Marketing организира от 16-18 март Националният дворец на културата чрез Софийското конгресно бюро във връзка с с честването на тридесетата годишнина от създаването на НДК.
ЕСМ е съвместна инициатива между бившите организации European Cities Tourism (ECT) и European Federation of Conference Towns (EFCT) за формиране на водеща туристическа организация в Европа. Двете организации официално се обединиха на 1 януари 2007 година. ЕСМ, чийто редовен член гр. София е чрез СКБ от 2007-ма година представлява окрупнена мрежа от офиси на туристическите градове и конгресни бюра, представлявани от техните председатели, изпълнителни директори и експерти. ЕСМ е водеща професионална мрежа, промотираща и свързваща интересите на европейските градове в секторите „Конгреси” и „Туризъм”. Дейността на организацията в която членуват 125 конгресни и туристически бюра от 100 града в 32 страни е насочена към укрепване на градския туризъм с възможности за продажби и маркетинг, обмяна на информация, обмяна на знания и опит, обучения и съвместна работа на оперативно ниво.
Насроченият за 17 март семинар ще бъде на тема Финансиране на Европейските градски туристически и конгресни бюра- заплахи, възможности и решения. Семинарът ще се проведе в две части, като в първата ще бъде направен обстоен анализ на това как водещите градски туристически офиси и конгресни бюра в Европа се финансират и какви за очакванията им за финансово бъдеще. Дискусиите ще се базират на резултатите от проведеното през есента на тази година проучване сред членовете на организацията. Във втората си част семинарът ще очартае подходящите политически, организационни, финансови и оперативни стратегии, ще засегне въпроси, касаещи функционирането на градските туристически и конгресни бюра през следващото десетилетие, както и доброто обслужване на посетителя и заинтересовани лица, представляващи частния и държавния сектор.
Ръководител на Пролетния семинар ще бъде Проф. Фриел (Лектор в Ниагарския университет), който ще се изправи пред ръководители на Европейски туристически бюра и ще изложи своите възгледи относно необходимостта от тези организации в бъдеще и в съвременния бързо променящ се свят, намaляването на техните бюджети, настъпващата конкуренция на посредниците и предизвикателството как най-добре да се отговори на увеличаващата се роля на обществените медии и мобилните комуникации. Други лектори на семинара ще бъдат: Филипе Виньон, Маркетинг Директор на Женева Туризъм, Пере Дуран, Генерален Мениджър на Барселона Туризъм, Щефан Диндер, Маркетинг Директор на Туристическо и Конгресно бюро Амстердам и Бюркард Кикер, Изпълнителен Директор на Берлин Туризъм Маркетинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във