Банкеръ Daily

Новини

Прокуратуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу бившия земеделски министър Валери Цветанов

Прокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу бившия земеделски министър Валери Цветанов. Обвинението е за извършено престъпление по служба, включващо в състава си две деяния. Първото се състои в това, че в нарушение на закона, преди да влезе в сила забраната за замяната на земи, Валери Цветанов е подписал заповеди, с които е разрешил извършване на сделки по замяна на земи след наложения мораториум, като от това действие е последвало разпиляване на повереното му имущество. Упражнявайки правомощията, възложени му по закон, чрез оправомощени от него лица, Валери Цветанов съзнателно е пренебрегнал задължението си да провежда единната държавна политика в областта на земеделието, да управлява и контролира дейността на Министерството на земеделието и храните, да осъществява ръководство и контрол на нейните структури и териториални звена, както и да управлява имуществото на министерството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във