Банкеръ Daily

Новини

ПРОКУРАТУРАТА ПОИСКА СНЕМАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ УЛИЧЕНИТЕ ЗА ХРАНИТЕЛНОТО НАТРАВЯНЕ НА ДЕЦА В ПЛОВДИВ

Районна прокуратура в Пловдив е внесла в Районния съд предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по отношение на лицата Васил Г. и Деспина Г. В хода на разследването срещу двамата е установено, че те носят вина за натравянето на 5 деца от детскя дом „Княгиня Мария Луиза” с препарат за борба с гризачи „мишемор”. Деспина Г. била управител на „Дезинфекционна станция” ЕООД - Пловдив и в нейните задължения влизало обучението на персонала и проверка на правоспособността му за боравене с дезинфекционните препарати.
Въпреки това тя назначила на работа в станцията Васил Г., без той да е преминал задължителния курс на обучение и без да е положил изпит след това. Поради това той нямал правоспособност да упражнява дейност като „дезинфектор”.
На 13.03.2008 г. по молба на директора на ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза” в Пловдив Деспина Г. изпратила Васил Г. в дома, за да извърши дератизация срещу гризачи.
Поради неспазване на изискванията за работа с поверения му препарат Васил Г. го поставил в помещения, до които имали достъп възпитаници на дома. Пет от децата, привлечени от червеникавите гранули на препарата, погълнали част от тях и това наложило спешната им хоспитализация.
Деспина Г. е привлечена към наказателна отговорност за престъпление, защото в качеството си на длъжностно лице съзнателно е допуснала подчинено й лице, да извърши престъпление, свързано с работата му.
Васил Г. е привлечен към наказателна отговорност, защото упражнявал професия „дезинфектор” без да има съответната правоспособност - завършено обучение, положен изпит и издадено удостоверение за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Съгласно разпоредбите на закона, ако бъдат признати за виновни, двамата обвиняемия, че бъдат санкционирани по административен ред с глоба в размер на от 500 до 5 000лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във