Банкеръ Daily

Новини

ПроКредит Банк вдига лихвите по спестовни влогове и депозити

ПроКредит Банк вдига лихвите по предлаганите от банката спестовни влогове и тези по срочните депозити и гъвкавите депозити ПроВлог в евро от началото на юни.
След увеличението всеки клиент физическо лице, което открие спестовен влог в лева, ще получи годишна лихва от 2.75%, а в евро – 1.50%. Отпада досегашното разделение на лихвата за спестени суми до и над 5 000 лв. и за всички влогове, независимо от сумата по тях, ще бъде прилагана една лихвена ставка.
Спестовният влог на банката е сигурен и гъвкав продукт, предназначен за хора, които желаят да спестяват редовно с малки суми, но искат да разполагат със спестените средства по всяко време за покриване на непредвидени разходи.
Клиентите на банката могат да довнасят суми по спестовните влогове неограничено, по всяко време и без такса. Банката предлага удобството клиентите да имат достъп до спестяванията си от всеки клон в страната. Спестовният влог е без такса за откриване и обслужване.
Повишените лихви по срочните депозити в евро се отнасят за 6, 12, 24 и 36-месечни депозити, а повишението при депозитите ПроВлог в евро касаят 12, 24 и 36-месечните депозити. Всеки клиент, който открие стандартен едногодишен депозит в евро, ще получи годишна лихва от 4.50%, а ако реши да спестява евро за същия период в ПроВлог – 4.00%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във