Банкеръ Daily

Новини

ПРОКРЕДИТ БАНК СЕ ВКЛЮЧВА В ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

ПроКредит Банк подписа рамково споразумение с Министерството на икономиката, чрез което се включва в изпълнението на ОП Конкурентоспособност за подобряване на конкурентното положение на фирмите, работещи в условията на общия европейски пазар.
Трезора ще участва в програмата чрез инвестиционни кредити, съобразени с изискванията на програмата и с възможностите на всеки конкретен клиент. Подходът на банката при финансиране на проекти по европейските фондове е изцяло индивидуален и базиран на възможностите на фирмите за изплащане на кредитите.
В случаите, когато безвъзмезната помощ се изплаща след изпълнението на проекта, банката може да осигури цялата сума по него. В такива случаи, ПроКредит Банк дава и възможност фирмата-бенефициент да използва получената по програмата безвъзмездна помощ за намаляване на задължението по инвестиционния кредит, без да се заплаща такса за това.
Трезорът предлага също банкови гаранции, които се изискват на доставчици-подизпълнители по одобрени проекти за безвъзмездна помощ или, на които тази помощ се превежда аваново, както и кредитни уверения и банкови референции за фирми, кандидатстващи с проекти по ОП Конкурентноспособност. При необходимост и при следващи възможности за кандидатстване по програма, ПроКредит Банк има готовност и за разкриване на специализирани сметки, които са съобразени с изискванията на програмата и сключения с бенефициента договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във