Банкеръ Daily

Новини

ПроКредит Банк подписа договор с Фонд „Земеделие”

ПроКредит Банк и Държавен фонд „Земеделие” подписаха споразумение, по силата на което фондът да предостави на банката средства за финансиране на инвестиционни проекти на земеделски производители и фирми. Кандидатите за кредит от банката трябва да имат одобрени проекти и сключени договори с фонда за безвъзмездна финансова помощ по мерки от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Програмата се подкрепя от Европейския фонд за развитие на селските райони.
По силата на новото споразумение, банката ще отпуска инвестиционни кредити с лихва в размер до 7% годишно, като може да се финансира и над 100% от одобрените по проекта разходи. Кредитополучателите ще имат възможност да погасяват заемите си с постъпилите субсидии от фонда без такса за предсрочно погасяване, както и да се възползват от удобни схеми за обслужване и погасяване на заемите, съобразени със сезонността на доходите им.
Банката ще финансира инвестиционни проекти на земеделски производители и фирми след първоначално представяне на лична карта, БУЛСТАТ и формално одобрение на проекта по Програма за развитие на селските райони от ДФ „Земеделие”. Условията на ПроКредит Банк по линия на споразумението позволяват и гъвкави решения за обезпечение, като банката допуска обезпечение по кредита да бъде както новозакупената техника, така и залог на субсидиите по договор за безвъзмездна помощ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във