Банкеръ Daily

Новини

ПроКредит Банк АД завърши 2009 г. с положителен финансов резултат в размер на 14 млн. лева

ПроКредит Банк АД завърши 2009 г. с положителен финансов резултат в размер на 14 млн. лева. За дванадесетте месеца на 2009 г. управляваните активи са намалели с 3,6 на сто. В края на годината балансовото число на банката достигна 1 257 млн. лева.
През изминалата година депозитната база на ПроКредит Банк отбелязва лек спад от 2,1%, достигайки 655 млн. лева. При кредитите към края на 2009 година се наблюдава намаление от 5,7% процента, като сумата на целия управляван портфейл на банката възлиза на 1 051 млн. лв. Възвръщаемостта на собствения капитал на ПроКредит Банк е 12,7%. С адекватна политика институцията запази доброто качество на кредитния си портфейл, завършвайки годината с дял на просрочените кредити над 90 дни от едва 1,33%.
ПроКредит Банк отбелязва ръст от 3,7% на кредитите, отпуснати за подобрения на дома, като към края на изминалата година общият портфейл от такива кредити възлиза на 37,8 млн. лева.
Банката на малкия и среден бизнес, която финансира активно и селскостопанските производители, отбелязва спад от 1,5% в общата стойност на отпуснатите агро кредити, като към декември 2009 г. техният размер достигна 131,5 млн. лева.
ПроКредит Банк завърши 2009 година с клонова мрежа от 86 офиса в 39 града на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във