Банкеръ Daily

Новини

Проекти за модернизация на ферми и микропредприятия получават близо 7.8 млн. лева

Финансовата помощ е за 30 проекта по мерките 121 bdquo;Модернизиране на земеделски стопанстваrdquo; и 312 bdquo;Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятияrdquo; от Програмата за развитие на селските райони. Те бяха одобрени на заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност тази седмица. Предложенията по Мярка 121 са 11 на брой, със субсидия от близо 1 884 000 лева. По Мярка 312 фондът ще изплати около 6 млн.лв. на 19 микропредприятия при добро изпълнение на техния план за инвестиции.


По-голяма част от средствата по Мярка 121 ще бъдат насочени към 9 животновъдни ферми. С част от тях ще бъде закупена техника за почистване и транспортиране на тор. Стопаните ще инвестират също така в оборудване за доене, както и в техника за покриване на изискванията по Нитратната директива. Два от проектите са на фермери с трайни насаждения от десертно грозде, чиито стопанства ще преминат от традиционно към биологично производство.


Със субсидиите по Мярка 312 ще бъдат изградени 8 фотоволтаични централи. Други 8 бенефициента ще инвестират в къщи за гости и ремонт на горски кантон, както и в юрти за мобилен туристически център. Ще бъдат закупени и машини за вторична обработка на кожи и модернизиран автосервиз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във