Банкеръ Daily

Новини

ПРОДЪЛЖАВАТ РЕМОНТИТЕ В ПЪТНИЯ ФОНД

Звено за предварителен контрол ще бъде създадено във фонд Републиканска пътна инфраструктура, предвиждат измененията и допълненията в правилника за дейността и организацията му, приети от кабинета в четвъртък (5 юни). То ще е на пряко подчинение на изпълнителния директор и ще осъществява предварителен контрол за законосъобразност на документите и действията на всички структури, програми, дейности и процеси във фонда, включително и на разпоредителите със средства от ЕС.
Ще бъде създадена и дирекция Вътрешен одит, която досега бе звено. Тя пък ще е на пряко подчинение на управителния съвет на Републиканска пътна инфраструктура. В мотивите на правителството е записано, че целта на промените е да се повиши административният капацитет за превантивен контрол и вътрешен одит на структурата.
Впрочем това е поредната стъпка за оздравяването на печалноизвестния с корупционните си забежки фонд. Преди седмица властта реши да го преобразува в агенция към Министерския съвет. Освен че ще е подчинена директно на премиера, дейността на агенцията ще се подпомага и от чуждестранен съветник.
Специална междуведомствена група пък ще трябва да подготви до 15 юни промени в нормативната уредба, регламентираща дейността й.
Стефан Савов

Facebook logo
Бъдете с нас и във