Банкеръ Daily

Новини

Продължава кандидатстването за нисколихвени кредити за пипер и картофи

Земеделските производители могат да кандидатстват до 31 март в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” за финансово подпомагане по краткосрочната кредитна линия за покупка на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи, реколта 2011 година. На 15 април изтича срокът, в който се приемат документи по втората кредитна линия - за покупка на семена, минерални торове и препарати за производство на пипер. Двете схеми за подпомагане бяха одобрени на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” в края на февруари.
Финансовият ресурс по кредитната линията за семена, минерални торове и препарати за производство на картофи възлиза на 2 500 000 лв. Всеки стопанин може да кандидатства за заем от 500 лв. за декар. Допустими за подпомагане са производители, които произвеждат картофи за консумация на площ от 20 до 150 декара. Изискванията при семепроизводство на картофи са обработваемата площ да бъде между 10 и 80 декара.
По краткосрочната финансова линия за покупка на семена, минерални торове и препарати за производство на пипер размерът на заема е 420 лв. за декара. Минималната площ за отглеждане на културите е 10 дка, а максималната - 200 дка. Общият ресурс на фонда по тази кредитна линия е 1 500 000 лева.
По двете кредитни линии могат да кандидатстват физически и юридически лица, както и еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г. Едноличните търговци и юридически лица трябва да имат актуална регистрация по Закона за търговския регистър (ЗТР).
Кандидатите и за двете кредитни линии трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/. Изисква се да имат издадени документи с очертаните площи от съответната областна дирекция на фонда, чрез които да удостоверят ползването на земеделските земи.
Краткосрочните заеми се предоставят с преференциална лихва от 6 %. Кредитите се обезпечават в полза на ДФ „Земеделие”, като обезпечението им покрива 120% от стойността им. За целта кредитополучателите са длъжни да обезпечат задълженията по договорите си като учредят ипотека върху недвижимо имущество или особен залог върху машини и съоръжения, за които е представен документ за собственост. Запис на заповед се представя само за кредити в размер до 40 000 лева.
Картофопроизводителите се задължават да възстановят задълженията си до 28.02.2012 г., а производителите на пипер - до 20.12.2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във