Банкеръ Daily

Новини

Продават се транспортни средства, собственост на длъжника Булром Петролеум - Костенец

Ралица Топчиева, синдик на обявената в несъстоятелност фирма Булром Петролеум ООД - Костенец по т. д. № 812 по описа за 2005 г. на Софийския окръжен съд, обявява на интересуващите се продажба по реда на прякото договаряне на обособени части от имуществото на дружеството.
Става въпрос за три транспортни средства. Едното е товарен автомобил, марка „Мерцедес”, модел 1722, вид „Товарен - цистерна”, произведен 1990 г., цвят: основен бял, допълнителен - рекламни надписи, за цена от 6 600 лева.
Второто е товарен автомобил, марка „МАН”, модел 19.403, вид „Влекач”, произведен 1995 г., цвят: основен бял, при начална цена, при която да започне продажбата 11 800 лева.
Третото транспортно средство е товарен автомобил марка „ДАФ”, модел 2300, вид „Специален - цистерна”, произведено 1990 г., цвят: основен бял, допълнителен - сив, при начална цена, при която да започне продажбата 4 050 лева.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 Търговския закон - чрез пряко договаряне, като крайният срок на продажбата е 22 август.
Желаещите да закупят обособените части могат да преглеждат същите всеки работен след предварителна уговорка със синдика.
Книжата, относно продаваемите обособени части са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика, находяща се в София, ул. Бистрица № 9, офис № 6, след предварителна уговорка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във