Банкеръ Daily

Новини

Продават се активи на обявената в несъстоятелност компания Нетплюс

Веселин Банков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Нетплюс ООД обявява на интересуващите се, че на 3 ноември от 12 часа в канцеларията на синдика в София, ул. Ивайло №23 ще се проведе публична продан на имущество, собственост на длъжника.
Става въпрос за обособена част, като цяло - Оптична кабелна далекосъобщителна линия по трасе от Българо-сръбска граница, София, Ботевград, Враца, Монтана, Видин, Българо-румънска граница с обща дължина от 383 434 м - с положен ОК-12 влакна 48 хил. м, ОК-24 влакна 331 730 м, ОК-48 влакна 66 980 м и ОК-72 влакна 12 хил. метра. В продажбата влизат и три броя контейнерни телеком станции - CTS 20/HERU 1.2 290978/3, TOPU 300118/3 STS/GTS 20, GTS 40, заедно с учредено право на строеж и преминаване.
Началната цена при условията на чл.717а. от Търговския закон е 6 274 050 млн. лева, без ДДС.
Всички желаещи да огледат имуществото могат да направят това от 9 до 12 часа всеки ден след предварителна уговорка. При наддаване чрез пълномощник следва да се представи нотариално заверено пълномощно.
Участниците подават в запечатан плик предложението за цена изписано с думи и цифри, както и квитанцията за внесен задатък.
Предложенията се подават от 11.30 до 12 часа, след което се съставя протокол в присъствието на явилите се наддавачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във