Банкеръ Daily

Новини

Продават активи на обявената в несъстоятелност фирма Стара планина - Пещера

Стилиян Симеонов Стоянов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Стара планина АД - Пещера, обявява продажба на недвижими имоти: сгради, бунгала и други. Посочените постройки са изградени върху терен - държавен горски фонд, в местността Беглика, община Батак, като дружеството не притежава права върху терена и не разполага със строителни книжа за активите. Състоянието на сградите е лошо, липсва ток и вода.
Оценката на имуществото е на стойност 30 414 лева.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717а - чл. 717е от Търговския закон на на 31 май в канцеларията на синдика в София, ж. к. Дружба, бул. Искърско шосе № 26, като крайният срок за приемане на предложенията е 11.00 ч. на 31 май.
Оглед на обекта на продажбата може да се извършва всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. след предварителна заявка на адрес София, ж. к. Дружба, бул. Искърско шосе № 26. Документацията за продаваните активи е на разположение на кандидат-купувачите на посочения адрес, след предварителна заявка.
Предложенията се подават в запечатан плик и следва да съдържат: документ за внесен депозит. До участие в търга се допускат кандидати, които представят документ за внесен депозит в размер на 10 % от оценката с вносна бележка или платежно нареждане по особената сметка на синдика. Документът за внесен депозит се представя в оригинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във