Банкеръ Daily

Новини

Продава се поземлен имот на обявената в несъстоятелност фирма ДИС-61 - Търговище

Драгомир Григоров - синдик на обявената в несъстоятелност фирма ДИС-61 ООД - Търговище по т. д. № 34/2005 г. по описа на Окръжен съд - Търговище, обявява на интересуващите се, че в канцеларията на синдика, находяща се във Велико Търново, ул. Васил Левски № 27б ще се проведе продажба чрез преговори с потенциални купувачи на недвижим имот, собственост на дружеството.
Става въпрос за поземлен имот с площ 352 кв. м в Търговище, ул. Митрополит Андрей № 37.
Минимална цена на имота е 2 200 лева.
Върху имота има изградена четириетажна жилищна сграда с партер и сутерен с обща застроена площ 227 кв. м и РЗП 1523 кв. м с отстъпено право на строеж, които не са собственост на дружеството.
Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от Търговския закон - чрез преговори с потенциални купувачи, с краен срок 12 часа на 21 февруари.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се във Велико Търново, ул. Васил Левски № 27б, ет. 1.

Facebook logo
Бъдете с нас и във