Банкеръ Daily

Новини

Продава се оптична кабелна далекосъобщителна линия, изградена от обявената в несъстоятелност фирма Нетплюс

Веселин Луканов Банков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Нетплюс ООД, обявява на интересуващите се, че на 3 юни от 13 ч. в канцеларията на синдика в София, ул. Ивайло № 23 ще се проведе публична продан на имущество, собственост на дружеството.
Става въпрос за обособена част, като цяло - Оптична кабелна далекосъобщителна линия по трасе от Българо - Сръбска граница, София, Ботевград, Враца, Монтана, Видин, Българо - Румънска граница с обща дължина от 383 434 метра - с положен ОК-12 влакна (48 хил. метра), ОК-24 влакна (331 730 метра), ОК - 48 влакна (66 980 метра) и ОК - 72 влакна (12 хил. метра). В сделката влизат и три броя контейнерни телеком станции - CTS 20/HERU 1.2 290978/3, TOPU 300118/3 STS/GTS 20, GTS 40, заедно с учредено право на строеж и преминаване с начална цена 10 342 700 лева.
Всички желаещи да огледат имуществото могат да направят това от 09.00 до 12.00 часа всеки ден.
При наддаване чрез пълномощник следва да се представи нотариално заверено пълномощно.
Участниците подават в запечатан плик своето предложение за цена изписано с думи и цифра, както и квитанцията за внесен задатък.
Предложенията се подават от 12.30 до 13.00 часа след което се съставя протокол в присъствието на явилите се наддавачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във