Банкеръ Daily

Новини

Продава се офис сграда, собственост на Шико - Перник

От 14 септември до 14 октомври частният съдебен изпълнител Елена Добренова изнася за публична продан недвижим имот в Перник, кв. Рудничар, ул. 2-ра, № 48Б, собственост на Шико ЕООД - Перник (главен длъжник) и съдлъжници - Скорпион 24 ООД, ЕТ Шико-Д-Сашко Димитров и Сашко Димитров Игнатов.
Продава се недвижими имот в двуетажна масивна монолитна сграда със застроена площ от 137 кв. м, представляваща Гаражи и офиси. Тя е построена в североизточната част на урегулиран поземлен имот с площ 2116 кв. м по регулационния план на Перник, при граници: от изток - жп линия, от запад - път Север, от север - терен за озеленяване и от юг - терен, отреден за Мини Перник. Сградата се продава с правото на строеж, отстъпено на Шико ЕООД, а имотът, в който е изградена е общинска собственост.
В сградата са изградени кафене със застроена площ (ЗП) от 32.38 кв. м, гараж със ЗП от 28.88 кв. м, гараж със ЗП от 28 кв. м, гараж със ЗП от 28 кв. м, офис със ЗП от 58.08 кв. м и офис със ЗП от 61.58 кв. метра.
Имотът разполага с ВиК канализация, електрозахранване, регулация, СОТ.
Пазарната стойност на недвижимия имот е 277 670 лева. Началната цена, от която ще започне проданта, е равна на 75% от оценката. При публичната продажба се дължи 20% ДДС.
Интересуващите се могат да се явят в канцеларията на Районен съд - Перник всеки работен ден и час, за да прегледат книжата по търга, а също така и в кантората на частния съдебен изпълнител за справки по продажбата. За оглед са определени дните понеделник, сряда и петък от 10.00 до 11.30 и от 14.00 до 15.30 часа.
Наддавателните предложения се подават в административната служба при районния съд в запечатан плик с квитанция за внесен 10% задатък.
На 15 октомври, в 09.00 ч., в Съдебната палата на Пернишкия районен съд, четвърти етаж в зала 8, в присъствието на явилите се кандидати частният съдебен изпълнител Елена Добренова ще състави протокол и ще обяви купувача.

Facebook logo
Бъдете с нас и във