Банкеръ Daily

Новини

Продава се офис на длъжника Генимекс Инвест

От 20 септември до 20 октомври Миладин Миладинов - частен съдебен изпълнител, ще проведе в сградата на Софийския районен съд, публична продажба на недвижими имот, собственост на Генимекс Инвест ЕАД.
Става въпрос за офис № 1, разположен в сграда в София, кв. Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 97, на втория етаж, с обща площ от 192.08 кв. м, състоящ се от офис помещение, тераса и санитарен възел, при съседи: бул. Джеймс Баучер, кръстовище ул. Голо бърдо и бул. Джеймс Баучер, ул. Голо бърдо, стълбище, асансьор, коридор и офис № 2а. В търга са включени 4.814% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от право на строеж върху урегулиран поземлен имот в София, кв. Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 95-97, целия с площ 540 кв. метра.
Началната цена, от която ще започне наддаването, е 311 775 лева. Върху имота има вписана договорна ипотека.
Писмените предложения ще бъдат обявени на 21 октомври в 9 часа в сградата на Софийския районен съд и ще бъде посочен купувача.
Книжата за имота са на разположение в деловодството на съда, където кандидатите могат да се запознаят с тях в рамките на срока за публичната продажба, и да подадат наддавателни предложения. Оглед на обектите ще се извърша всеки вторник от от 10 до 12 часа по време на проданта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във