Банкеръ Daily

Новини

Продава се имот на обявената в несъстоятелност фирма Радомир Метал Инженеринг

Стефка Дамянова - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Радомир Метал Инженеринг ЕООД - Радомир по т. д. № 653/1996 г. на Окръжния съд в Перник, обявява на интересуващите се, че на 25 март в канцеларията на синдика в Радомир, ж. к. Гърляница, бл. 41, ще се преведе продажба по реда на чл. 717ж от Търговския закон чрез търг с явно наддаване на поземлен имот в землището на село Стефанова, община Радомир, в местността Зад Моневи.
Площта на имота е 32.221 дка, а начална тръжна цена - 332 238 лева.
За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху оценката на недвижимия имот до 15 часа в деня, предшестващ датата на търга, по обособената сметката на синдика.
Оглед на недвижимия имот може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 часа след 3 март. Предложенията за участие в търга се подават в 11 часа на 25 март в канцеларията на синдика в Радомир, ж. к. Гърляница, бл. 41, етаж четвърти.
Наддавателните предложения ще се извършва чрез вписване в наддавателен лист, като стъпката на наддаването е 100 лева.
Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата - 25 март, веднага след приключване на търга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във