Банкеръ Daily

Новини

Продава се хотелски комплекс в Банско

Георги Цеклеов - частен съдебен изпълнител, обявява на интересуващите се, че от 9 часа на 21 септември до 17 часа на 21 октомври в Районен съд - Разлог ще се проведе публична продажба на 166 плюс 55 недвижими имоти в Банско, Благоевградска област, собственост на Банско Пропърти Партнйрс АД - София и ипотекарния длъжника Банско Пропърти Партнърс 2 ООД - София, за удовлетворение вземането на ТБ Обединена българска банка - София.
Става въпрос за хотел в Банско в местността Свети Иван, в комплексите Сейнт Джон Парк и Сейнт Джон Хил, с обща площ от 19 369 кв. м и начална цена от 11 960 072 лева. Сградата разполага с ВиК канализация, електрозахранване, интернет, кабелна телевизия, панорама, регулация, СОТ и ТЕЦ.
Върху имотите са учредени договорни ипотеки в полза на ТБ Обединена българска банка
АД.
Интересуващите се могат да се явят в районния съд в Разлог и в кантората на частен съдебен изпълнител Георги Цеклеов в Разлог, ул. Бяла река № 14, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 8 до 17 часа.
Задатъкът (залогът - 10% върху оценката на продаваемия се имот) за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Цеклеов.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена (с дума и цифри) и подава офертата си заедно с квитанция за платения депозит в запечатан плик в районния съд в Разлог, което се отразява във входящия регистър.
На 22 октомври, в 9 часа, в Районен съд - Разлог, в присъствието на явилите се кандидати частният съдебен изпълнител Георги Цеклеов ще състави протокол на постъпилите предложения и ще обяви купувача.

Facebook logo
Бъдете с нас и във