Банкеръ Daily

Новини

Продажбите на група Монбат намаляват през годината

Консолидираните нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД през ноември 2012 г. са в размер на 24.294 млн. лева, като се увеличават с 22.17% в сравнение със същия месец на миналата година.


Обобщените данни от началото на тази година показват, че оборотът на тези две фирми намалява с 0.004% на годишна база до 194.029 млн. лева. Реализираните през единадесетте месеца на 2012 г. приходи са от продажби на продукция (147.308 млн. лева), на стоки (19.021 млн. лева), извършени услуги (за 1.71 млн. лева) и други източници (за 25.99 млн. лева).


Печалбата на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за ноември е 3.427 млн. лева преди облагане с данъци, като се отчита повишение с 37.08% спрямо същия месец година по-рано.


За единадесетте месеца на 2012 г. печалбата на групата е в размер на 18.015 млн. лева и намалява с 10.95% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във