Банкеръ Daily

Новини

Продажби на Еврохолд България достигнаха 313 млн. лева

Съгласно междинния консолидиран финансов отчет за деветмесечието приходите от оперативна дейност на Еврохолд България АД са в размер на 335.6 млн. лева спрямо 274.6 милиона за същия период на 2011-а.


Приходите от продажби, включващи постъпления от застрахователна дейност, продажба на автомобили и недвижими имоти, са 313.3 милиона при 250.9 милиона година по-рано. Оборотите при застраховането бележат ръст над 41%, а при автомобилната дейност се наблюдава спад над 13%, който се дължи основно на преструктуриране на бизнесите в автомобилния и лизинговия подхолдинг. В края на 2011 г. рент а кар компанията, представител на AVIS и BUDGET за България, беше прехвърлена чрез продажба от автомобилния в лизинговия подхолдинг.


Ако отчетем влиянието на рент а кар бизнеса през деветмесечието на 2011 г., реализирал приходи в размер на 9.8 милиона, то реално автомобилната дейност към края на септември тази година запазва нивото на приходите си в размер на 65 млн. лева.


Финансовите приходи, включващи тези от лизингови операции, инвестиционно посредничество и дейността на дружеството майка, намаляват с 1.4 милиона до 22.3 млн. лева спрямо отчетените до края на трето тримесечие на 2011-а приходи от 23.7 милиона лева. Намалението на финансовите приходи се дължи на отчетения спад от 97.6% по този показател от дружеството майка и 29.2% от инвестиционното посредничество. В същото време приходите от лизингови операции бележат ръст от 67.3%, като се има предвид, че рент а кар дейността е донесла за текущото деветмесечие допълнителен приход от 8.7 милиона лева.


Нетният финансов резултат за деветмесечието на 2012 г. е печалба в размер на 4.2 млн. лева, като за групата е отчетена печалба от 1.9 млн. лева, а за малцинственото участие - печалба от 2.3 млн. лева. През същия период на миналата година нетният финансов резултат е загуба от 2.8 милиона лева, от която принадлежащата на групата загуба е в размер на 2.2 милиона, а за малцинственото участие - загуба е 600 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във