Банкеръ Daily

Новини

Продадоха ТЕЦ Енел Марица Изток 3

Италианската компания Enel обяви, че е постигнато споразумение с Contour Global LP за продажбата на целия капитал от регистрираните в Холандия компании Maritza East III Power Holding BV и Maritza OM Holding Netherland BV, които притежават съответно 73% от капитала на българската Енел Марица Изток 3 АД, която от своя страна е собственик на въглищната електроцентрала с инсталирана мощност от 908 MW (ТЕЦ Енел Марица Изток 3) и 73% от акционерния капитал на българската Енел Оперейшънс България АД, която отговаря за експлоатацията и поддръжката на централата.
ТЕЦ Енел Марица Изток 3 е разположена в Югоизточна България и формира около 10% от общата инсталирана енергийна мощност на страната. През 2010 г. централата отчете приходи от около 231 милиона евро и EBIT (печалби преди лихви и данъци) от около 69 милиона евро.
Contour Global ще плати на Enel 230 милиона евро общо за компаниите. Стойността в края на отчетния период за 100% от акционерния капитал на разглежданите компании се оценява на 535 милиона евро, което съответства на 0,59 милиона евро за MW.

Facebook logo
Бъдете с нас и във