Банкеръ Daily

Новини

ПРИСЪЕДИНИХМЕ СЕ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

ЕП одобри с 659 гласа за, 5 против и 13 въздържали се присъединяването на България и Румъния към Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане, съобщиха от ппресцентъра на ЕП.
Според единствената поправка, приета от депутатите, настоящото решение трябва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. Актът за присъединяване на България и Румъния към ЕС от 2005 г. въведе опростена система за присъединяване на двете държави към конвенциите и протоколите, сключени от държавите-членки на ЕС. Вече не е нужно както в миналото да се договорят и сключват отделни протоколи за присъединяване към тези конвенции (което би означавало ратифициране от 27 държави): член 3, параграф 3 постановява, че България и Румъния се присъединяват към тези конвенции и протоколи по силата на Акта за присъединяване.
За тази цел Съветът приема решение, за да определи датата, на която тези конвенции влизат в сила за България и Румъния, и за да извърши всички необходими промени в тези конвенции, необходими поради приемането на двете нови държави-членки. Съветът действа по препоръка на Комисията след консултация с Европейския парламент.
В същото време депутатите призовават Съвета да отчете загрижеността на Парламента относно необходимостта да се сведе до минимум допълнителната данъчна тежест върху данъкоплатците. Според първоначалното предложение на Комисията Конвенцията трябва да влезе в сила на 1 януари 2007 г. Според предложението в доклада на българския депутат от ЕП Мариела Величкова Баева (АЛДЕ-ДПС ) това трябва да стане в деня след публикуването на настоящото решение в Официалния вестник на Европейския съюз. /

Facebook logo
Бъдете с нас и във