Банкеръ Daily

Новини

ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ

Правителството одобри меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия за Югоизточна Европа, подписан на 24 септември 2007 г. в Загреб, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Правителството предлага на Народното събрание да го ратифицира. С подписването на Меморандума страните – България, Албания, Хърватия, Република Македония, Молдова, Черна гора, Румъния и Словения, се съгласяват да прехвърлят ръководството и управлението на Инициативата на Регионална среща и да гарантират финансовата устойчивост на дейностите на Регионалния секретариат.
Органът за вземане на решения е Регионалната среща на ръководителите на националните органи, отговорни за управлението при бедствия. Тя одобрява годишната работна програма, бюджет и може да основава работни групи, които да подпомагат специфични проекти. Решенията се вземат с консенсус. Председателството на Регионалната среща ще се сменя ежегодно на ротационен принцип. Консултативният съвет се състои от експерти с функционален опит и представители на международни партньори на Инициативата. Администрация на Инициативата е Секретариатът, който включва директор и административен/финансов асистент. Седалището му е в Сараево. Секретариатът ще подготвя постоянен бюджет, както и допълнителни работни планове и бюджети за проекти, които могат да бъдат осъществени с помощта на международни донори.
Инициативата за превенция и готовност при бедствия към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа възниква по предложение на България и Хърватия през април 2000 г. Тя има за цел да подпомогне разработването на съгласувана регионална стратегия за поддържане на готовност за реагиране при бедствия, както и за недопускане на бедствия, чрез обединяване на усилията на международно ниво при пълно участие на страните от региона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във