Банкеръ Daily

Новини

Пристанищният комплекс Лом разработва проект по Програма Марко Поло ІІ

Пристанищният комплекс Лом ще бъде домакин на еднодневно работно посещение на представители на Пристанище Ла Коруня на 4 май, Това събощиха от Министерството на транспорта. По време на срещата между експерти по пристанищна инфраструктура от България и Испания ще бъде обсъдена подготовката на документация за партньорство, което има за цел разработването и реализирането на проект по дейност „Обмяна на опит” по Програма „Марко Поло ІІ”.
Предвидените дейности по Програма „Марко Поло ІІ” са насочени към намаляване на задръстванията по пътищата и вредното въздействие върху околната страна на цялата транспортна система, чрез пренасочване на товарните превози от пътния към речния транспорт с цел изграждане на ефикасна и устойчива транспортна схема.
За финансиране на дейности по Програмата за 2010 г. са предвидени 64 млн. евро, които ще покрият между 53% и 50% от разходите по проектите. Допустимите дейности са: „Прехвърляне на товари” (Modal Shift Actions), „Дейности с катализационен ефект” (Catalyst Actions), „Морски магистрали” (Motorways of the Sea), „Пренасочване на трафика” (Traffic Avoidance) и „Дейността по обмяна на опит” (Common Learning Actions).
Дейността „Обмяна на опит” (Common Learning Actions) обогатява знанията в транспортния логистичен сектор и насърчава съвременните методи на сътрудничество на товарния пазар. На практика, тези дейности стимулират обмяната на опит и ноу-хау в сектора.
Минималната индикативна пределна сума за субсидия на този вид дейности е 250 хил. евро. Финансовата помощ от Общността ще бъде отпусната на база сключени споразумения между държави-партньори за субсидии, които са в съответствие с разпоредбите за управление и мониторинг.
Срокът на споразуменията е 26 месеца. Същият може да бъде удължен по искане на получателите за още 26 месеца, в рамките на първоначалния бюджет, но при условие, че през първите 12 месеца са постигнати положителни резултати.
Според Регламента, финансовата помощ от Общността за дейности по обмяна на опит е до 50% от общите разходи, необходими за постигане на целите и извършени в резултат от работата по проекта. Допълнително финансиране ще бъде отпуснато за разходи, свързани директно с изпълнението на дейността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във