Банкеръ Daily

Новини

ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ АЛАРМИРАТ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Офшорната фирма Витоша ски АД, която притежава всички лифтове и влекове на Витоша и е свързана с концесионера на ски зона Банско, е предприела действия за разработване на подробен устройствен план на ски и туристическа зона Алеко, попадаща изцяло в границите на Природен парк Витоша. За това алармират в разпространено днес становище до медиите на коалицията За да остане природа в България. Според придозащитниците Витоша ски е извършил достатъчно нарушения на територията на едноименния парк, установени с актове на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София. Коалицията иска министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров да спре започналото разширяване на ски зоната на Витоша. В края на миналата седмица под предлог, че се отстраняват определен брой морени от връзката между Синята писта и писта Витошко лале (което е било разрешено), бяха изорани големи площи в Природен парк Витоша, бяха използвани взривове и беше вкарана тежка техника на терен. Това е грубо нарушение на плана за управление на Природен парк Витоша, законите за защитените територии, за биологичното разнообразие и за устройство на територията, както и на директивите за местообитанията и за птиците на Европейския съюз, тъй като са унищожени местообитания от Натура 2000. В момента вече текат достатъчно много процедури по други нарушения на двете европейски директиви в България, за да се стига до процедура и за Витоша от страна на Европейската комисия, се казва още в становището на природозащитниците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във