Банкеръ Daily

Новини

Приоритетите на България в Отворения метод на координация бяха представени в Министерството на труда

Борбата с детската бедност и насърчаването на активното включване за най-отдалечените от пазара на труда са част от приоритетите на България в рамките на изпълнението на Отворения метод на координация по социална закрила и социално включване. Те бяха представени днес в Министерството на труда по време на националната конференция. Форумът се провежда в рамките на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване-2010.
Участниците обсъдиха риска от бедност и подоходното неравенство в Европейския съюз. Те акцентираха върху основните цели на Отворения метод на координация, свързани с изкореняването на бедността и социалното изключване. По време на конференцията бяха представени данни за очакванията на Европейската комисия за работата на Отворения метод на координация . Сферите на приложение на модела са социалното включване, пенсиите, здравната и дългосрочна грижа.
Във форума взе участие националният посланик на инициативата Европейска година на борба с бедността и социалното изключване-2010 Капка Панайотова, представители на държавни органи, социалните партньори и Националното сдружение на общините в Република България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във