Банкеръ Daily

Новини

Приложена е принудителна административна мярка спрямо Енергони

Приложена е принудителна административна мярка спрямо Енергони. Димана Ранкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, е задължила управляващите органи на публичното дружество Енергони АД да не предприемат действия, насочени към изпълнение на решението по точка 3 от дневния ред, прието на проведеното на 28 февруари 2011 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Това съобщиха от надзориня орган. Забраната се отнася за частта, касаеща избора на Карим Мехран за член на съвета на директорите на Енергони АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във