Банкеръ Daily

Новини

ПРИКЛЮЧИ СЕДМИЦАТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Приоритетни за социалната политика на ЕС са заетостта и квалификацията на хората в работоспособна възраст, безопасните и здравословни условия на труд, каза председателят на Народното събрание Георги Пирински при закриването на „Седмица на социалната политика” в хотел „Хилтън” днес.
Георги Пирински посочи, че грижата за 16-те процента бедни граждани в ЕС е сред основните предизвикателства на общността, които изискват нова степен на загриженост. Той подчерта, че социалната проблематика е приоритет на българския парламент.
Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова обобщи в заключителната си реч, че по всички въпроси в областта на социалната политика България има синхрон и единомислие с ЕС. Тя определи миграцията и интеграцията като нови проблеми за страната. Националната стратегия за миграция и интеграция и EURES ще спомогнат за повишаването на конкурентноспособността на българските работници на европейския пазар на труда, добави министър Масларова.
Тя напомни, че солидарността и подкрепата на уязвимите групи е движеща в европейския социален модел чрез открития метод за координация. Социалните партньори са сериозен фактор за постигане на баланс и обществен консенсус, обобщи министърът и напомни, че по време на Седмицата на социалната политика с неправителсвения сектор са обсъдени темите за антидискриминацията и равните възможности, както и проблемите за интегрирането на етническите малцинства и рисковите групи. Тя каза, че едни от основните предизвикателства пред всяка държава-членка на ЕС са насърчаването на заетостта, гарантирането на адекватна социална защита, борба с бедността и социалното изключване, високото равнище на образование и обучение и защитата на публичното здраве. Европа ще продължи да бъде флагман на позитивни политики в социалната област, които хората да признават и почувстват, допълни министър Масларова.
По време на форума министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова подчерта, че Седмицата на социалната политика, организирана от МТСП и ЕК, е израз на ангажираността на българската държава към социалния дневен ред на ЕС. Тя допълни, че българите все по-пълноценно използват европейските институции за осигуряването на равен старт в общество от близо 500 млн души. В речта си министър Грънчарова отбеляза, че България е посочена като положителен пример за действия за постигане целите на Лисабонската стратегия в последния доклад на ЕК.
Генералният директор на ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” в ЕК Николаус ван дер Пас, каза, че за първи път ЕСФ подпомага форум, който включва всички теми от социалната сфера. Той поясни,че конференция е била много полезна, защото е позволила сравняването на политиката на България с тази на останалите европейски държави и взаимното споделяне на опит и добри практики.
Николаус ван дер Пас отбеляза, че икономическата и социалната политика на ЕС взаимно се допълват и са взаимосвързани и трябва да има интегриран подход към всички теми.
Седмицата е свидетелство за важността на социалните теми в ЕС. Социалната политика на ЕС има динамично развитие чрез подкрепа на икономическия растеж и заетост, заключи министърът на труда, социалните отношения, семейството и солидарността на Франция Ксавие Бертран.
Седмицата на социалната политика, която завърши днес, е организирана от МТСП и ЕК с подкрепата на Европейския социален фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във