Банкеръ Daily

Новини

Приканват фирмите, с неизплатени договори по Красива България да подадат документи в Министерството на труда

Министерство на труда и социалната политика има задължения към фирми-изпълнители за извършени и отчетени през 2009 г. дейности по Проект „Красива България” и по Социалноинвестиционния фонд на база сключени меморандуми (споразумения) и последващи договори. Задълженията са възникнали и начислени до 31 декември миналата година и не са погасени към 31 март 2010 година.
С решение на Министерския съвет от 1 април са приети мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. С друго решение на правителството от 8 април е приет и механизъм за уреждане на задълженията по републиканския бюджет. В тази връзка и дадените от Министерство на финансите указания за практическото прилагане на механизма за разплащане, е необходимо всеки бенефициент от 2009 г. по Проект „Красива България” или по Социалноинвестиционния фонд, който е възложител по неразплатен от Министерството на труда договор, спешно да изпрати на адрес: 1051 София, ул. „Триадица” №2 (МТСП – за Проект „Красива България” / СИФ 2 оригинални екземпляра на попълнена, подписана и подпечатана декларация (по приложения образец) за всеки отделен обект, който до момента не е разплатен изцяло; 2 заверени копия от договора за СМР (или от договора за оборудване/обзавеждане). Забележка: Всеки договор трябва да бъде заверен „Вярно с оригинала” на всяка страница, като се изпишат и трите имена и длъжността на лицето, направило заверката.
Всеки изпълнител по сключен договор през 2009 г. по Проект „Красива България” или по Социалноинвестиционния фонд , в срок до 30 септември може да подаде заявление до Министерство на труда и социалната политика, с което изразява съгласие за прехвърляне на своите вземания. За всеки договор се подава отделно заявление в два оригинални екземпляра, от които единият, след завеждане, се връща на изпълнителя, съобщават още от ведомството на Тотю Младенов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във