Банкеръ Daily

Новини

ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДЖАБИ СА НАМАЛЕЛИ С 12,1% ПРЕЗ МАРТ

По предварителни данни приходите от продажби за март 2009 г. намаляват с 12.1% в сравнение със същия месец на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт. В търговията на дребно регистрираното намаление е 8.4%, като от всички наблюдавани групи единствено в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетен ръст от 2.0%. Във всички останали групи се наблюдава спад в границите от 1.1% в търговията с фармацевтични и медицински стоки, до 15.6% в търговията с компютърна и комуникационна техника.
В търговията на едро общото намаление от 9.8% се дължи на отрицателните темпове във всички съставни групи, с изключение на търговията с нехранителни потребителски стоки, където се наблюдава увеличение с 1.4%. По-съществено намаление е отчетено в търговията с машини и оборудване - 21.5%, и търговията с компютърна и комуникационна техника - 16.3%.
Значителен спад е регистриран в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт - 34.6%, определен основно от намалението в търговията с автомобили и мотоциклети - 35.0%. Дейността е структуроопределяща и формира около 94% от обема на приходите.
През март 2009 г. приходите от продажби нарастват с 5.0% спрямо предходния месец, в резултат на увеличението във всички основни търговски дейности. Темповете са близки и достигат 5.1% в търговията на дребно, 5.0% в търговията на едро и 4.5% в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във